Δ.Ε.Η. : Στήριξη της Αίγινας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης !

Δ.Ε.Η. : Στήριξη της Αίγινας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης !  • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16.12.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θέμα: Ενέργειες για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στήριξη της Αίγινας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςΣυζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την :


1. - Αναπαλαίωση του Καποδιστριακού Κυβερνείου στην Αίγινα και 
τη δημιουργία συνεδριακού χώρου, προϋπολογισμού € 1.500.000, ανωτάτου ποσού που θα καταβληθεί ως χορηγία στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. 
2. - Υποστήριξη του Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας - με χορηγίες για την τριετία 2010 - 2012, συνολικού ύψους € 50.000.
3. - Δημιουργία Στρατηγικής Επικοινωνίας και ραδιοφωνική καμπάνια για προβολή της Αίγινας ως τόπου τουριστικού προορισμού κατά το 2011, προϋπολογισμού € 70.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: