Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 4, Αθήνησιν, 1843

Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 2, Αθήνησιν, 1841, ΦΣΑ 2654Ἐπιστολαὶ Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, Διπλωματικαί, Διοικητικαὶ καὶ Ἰδιωτικαί, γραφεῖσαι ἀπὸ 8 Ἀπριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, Συλλεγεῖσαι μὲν ~~~ φροντίδι τῶν Ἀδελφῶν αὐτοῦ, Ἐκδοθεῖσαι δὲ παρὰ Ε. Α. Βετάν, ἑνὸς τῶν γραμματέων τοῦ Κυβερνήτου. Ἑλληνιστὶ δὲ ἐκδίδονται δαπάναις Π. Δ. Στεφανίτη Λευκαδίου, Ἰατροῦ, Μεταφρασθεῖσαι ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ παρὰ Μιχαὴλ Γ. Σχινᾶ. Τόμος Πρῶτος. Ἀθήνησιν, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος. 1841.
Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 2, Αθήνησιν, 1841, ΦΣΑ 2654
View Document  
Download Document  (Size: 24804613 bytes, 203 pages)
   
http://books.google.com/books?id=KkQOAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:te%CC%84s&lr=lang_el&num=100&as_brr=3
Ἐπιστολαὶ Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, Διπλωματικαί, Διοικητικαὶ καὶ Ἰδιωτικαί, γραφεῖσαι ἀπὸ 8 Ἀπριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, Συλλεγεῖσαι μὲν ~~~ φροντίδι τῶν Ἀδελφῶν αὐτοῦ, Ἐκδοθεῖσαι δὲ παρὰ Ε. Α. Βετάν, ἑνὸς τῶν γραμματέων τοῦ Κυβερνήτου. Ἑλληνιστὶ δὲ ἐκδίδονται δαπάναις Π. Δ. Στεφανίτη Λευκαδίου, Ἰατροῦ, Μεταφρασθεῖσαι ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ παρὰ Μιχαὴλ Γ. Σχινᾶ. Τόμος Τρίτος. Ἀθήνησιν, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος. 1842.

Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 4, Αθήνησιν, 1843, ΦΣΑ 2655 
View Document  
Download Document  (Size: 24709745 bytes, 230 pages)

Μουσείο Καποδίστρια Κέρκυρα

Μουσείο Καποδίστρια
Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, ιδρύθηκε το έτος 1981. 
Μουσείο Καποδίστρια
Αποτελεί δωρεά της Μαρίας Δεσύλλα - Καποδίστρια η οποία χρημάτισε Δήμάρχος Κερκυραίων κατά την περίοδο 1956-1959. Η οικία και το κτήμα, βρίσκονται στην Κουκουρίτσα, του χωριού Ευρωπούλοι Κέρκυρας, και αποτελούν μέρος της περιουσίας της οικογένειας του Κυβερνήτη, από την εποχή που ζούσε. Τα εκθέματα τα οποία φυλάσσονται σε αυτό, είναι προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια και έπιπλα εποχής, που υπήρχαν ήδη σε χρήση κατά τα χρόνια της ζωής του.   

Δνση: Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, Τ.Κ. 49100 Eυρωπούλοι - Κέρκυρα
Τηλ. 6610 39528 & 26610 32440

Ιστορική Αίγινα: ΠΑΛΙΑΧΩΡΑ

Η μεσαιωνική Παλιαχώρα

Μια νεκρή πολιτεία με σαράντα έρημες εκκλησίες,

των οποίων οι μοναδικές τοιχογραφίες εξαφανίζονται ...

Εφαρμογή για τα Καποδιστριακά κτήρια της Αίγινας !!!  • Εφαρμογή για τα Καποδιστριακά κτήρια της Αίγινας

Εφαρμογή   για  τα  Καποδιστριακά  κτήρια  της  Αίγινας

  • Η Β΄τάξη του Γυμνασίου Μεσαγρού Αίγινας  και η υπεύθυνη του εγκεκριμένου σχετικού προγράμματος κ. Λεούση Άννα – Μαρίνα, μαθηματικός, σας ενημερώνουν ότι μπαίνοντας στην ιστοσελίδα: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.region.aigina, σας δίνονται οδηγίες  GPS και μπορείτε να βρείτε τα ιστορικά κτήρια του κέντρου της Αίγινας και να ξεναγηθείτε σε αυτά γρήγορα, απλά και κυρίως δωρεάν, αφού δίνεται και πληροφοριακό υλικό για το καθένα χωριστά.  Είναι ένα πρόγραμμα διαφήμιση για την Αίγινα και το ρόλο που αυτή διαδραμάτισε στη νεότερη ιστορική περίοδο της Ελλάδας.


Η Διευθύντρια            Οι μαθητές          Η υπεύθυνη καθηγήτρια
Μπέση Αναστασία                                  Λεούση Άννα - Μαρίνα