ο ∆ήµος Αίγινας δροµολογεί την αποκατάσταση των καποδιστριακών κτιρίων!

                          -  Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ” τα ΝΕΑ” ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011.


  Με αρωγό την Ιστορία, η Αίγινα επιχειρεί την καθιέρωση ως τοπικής εορτής την 26η Ιανουαρίου, επέτειο της ορκωµοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Με βασικό χρηµατοδότη τη ∆ΕΗ, που αποζηµιώνει αδρά το νησί για το µπλακάουτ του περασµένου καλοκαιριού, ο ∆ήµος Αίγινας δροµολογεί την αποκατάσταση των καποδιστριακών κτιρίων.   Οσο για τον «Καλλικράτη», «κάθε αρχή και δύσκολη» λέει ο κ. Σακκιώτης, δήµαρχος του νησιού.

1 Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποτελούσε ανέκαθεν µήλον της Εριδος µεταξύ πολλών ελληνικών πόλεων. Η Αίγινα µε ποιο επιχείρηµα τον διεκδικεί;
Η ίδια η Ιστορία µάς δίνει αυτό το δικαίωµα. Ο Καποδίστριας εδώ αποβιβάστηκε, εδώ έβαλε τις βάσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους και από εδώ για ενάµιση χρόνο έστησε στα πόδια της την Ελλάδα.
2 Στο εγχείρηµα για την καθιέρωση της επετείου της ορκωµοσίας του Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας σε τοπική εορτή του νησιού έχετε συµπαραστάτες;
Δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός ότι εδώ ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Κατά συνέπεια όλοι οι επιστήµονες και τα συνέδρια περίτον Καποδίστρια που αποδέχονται την ιστορική πραγµατικότητα είναι συµπαραστάτες µας.
3 Τα καποδιστριακά κτίρια ωστόσο καταρρέουν. ∆εν αποτελεί χρέος της Αίγινας να αναδείξει την αξία τους;

Δεν διαφωνούµε.Αλλά ένας µικρός δήµος σαν την Αίγινα δεν έχει τηνοικονοµική ευχέρεια να τα αποκαταστήσει. Συνεπώς ευθύνη έχει και η κεντρική διοίκηση.
4 Το κόστος είναι µεγάλο. Θα βρεθούν τα κονδύλια;
Βρισκόµαστε στην καλύτερη θέση από ποτέ.Και η χορηγία της ΔΕΗ ύψους1,5 εκατ. ευρώ αλλά και µια σειρά άλλων επαφών µάς κάνουνπολύ αισιόδοξους.
5 Ντροπή χαρακτηρίζουν πολλοί ότι οι πάλαι
ποτέ Φυλακές της Αίγινας που έκλεισε η Μελίνα Μερκούρη µε προοπτική να µεταβληθεί το κτίριο σε χώρο πολιτισµού, χρόνια µετά παραµένουν περίπου ως είχαν. Θα γίνει κάτι;
Τοσυγκεκριµένοέργοείχε ανατεθεί στουπουργείο Πολιτισµού. Πρόσφατες συζητήσεις που έγιναν µε αρµόδιους παράγοντες µάς κάνουν να πιστεύουµε ότι σύντοµα θα έχουµε εξελίξεις.
6 Η ∆ΕΗ, εκτός της αποζηµίωσης που δίνει στην Αίγινα για το καταστροφικό µπλακάουτ του περασµένου καλοκαιριού, έχει φροντίσει να µην ξανασυµβεί;
Οιεπαφέςαυτόδείχνουν. Δεκαπέντε ζεύγη γεννητριών θα καλύψουν όλο το νησί ούτως ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα κατά την επίφοβη θερινή περίοδο.
7 Το περίφηµο τέταρτο καλώδιο παροχής ρεύµατος, που χρόνια τώρα περιµένει το νησί, πρόκειται ποτέ να γίνει πραγµατικότητα;
Η ΔΕΗ το έχει εντάξει στο πρόγραµµά της και εφόσον υλοποιηθεί, το2014 θαέχουµε την πόντιση καλωδίου από τα Μέγαρα που θακαταστήσει ουσιαστικάαύταρκες το νησί από ενεργειακής πλευράς. 8 Ο «Καλλικράτης», στο πλαίσιο του οποίου οφείλετε να λειτουργήσετε, έχει δείξει τα πλεονεκτήµατά του;
Ο «Καλλικράτης» είναι ένα νοµοθέτηµα που βλέπει µακριά. Είναι πολύ νωρίς νατον κρίνουµε.
9 Το νοµοθέτηµα υπόσχεται πολλά στην Αυτοδιοίκηση. Πόσα έχει υλοποιήσει µέχρι τώρα;
Κάθεαρχήκαιδύσκολη. Υπάρχουν προβλήµατα κυρίως στον συντονισµό και την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
10 Στο πεδίο της οικονοµικής ενίσχυσης, είναι εντάξει απέναντί σας;
Εχοντας υπόψη τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα, πρέπει όλοι να είµαστε προσεκτικοί και δίκαιοι. 11 Τα νησιά είχαν την τύχη να παραµείνουν αυτόνοµοι δήµοι. Τι άλλαξε σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς;
Ουσιαστικά δεν έχουµε σηµαντικές αλλαγές. Οµως µετην πάροδο του χρόνου και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων, πιστεύω ότι θα έχουµε µεγάλες τροποποιήσεις.
12 Το πρόβληµα του νερού θα αποκατασταθεί ποτέ;
Νοµίζω ότι πια είµαστε σε πολύ καλή θέση.
13 Ο υποθαλάσσιος αγωγός υδροδότησης της Αίγινας, παλαιά και τετριµµένη προεκλογική υπόσχεση, υφίσταται ως πιθανή λύση;
Ελπίζουµε σύντοµα να έχουµε την οριστική δροµολόγησή του. 14 Λέγεται ότι σκοντάφτει σε ποικίλα και παγιωµένα συµφέροντα. Είναι γεγονός;
Συµφέροντα υπάρχουν πάντα και παντού. Σηµασία έχει η θέλησή σου να τα ξεπεράσεις.
15 Κι εσείς άλλωστε ως αντιπολίτευση τα είχατε καταγγείλει. Τώρα;
Δεν νοµίζω ότι έχει αλλάξει κάτι από την εποχή που ήµασταν αντιπολίτευση.
16 Θεωρητικά αποτελεί πλεονέκτηµα του κάθε δηµάρχου να πρόσκειται στο κυβερνών κόµµα.
Στην πράξη βρίσκετε ανταπόκριση στα αιτήµατά σας;
Ηγούµαι µιας παναιγινήτικης προσπάθειας κι έτσι θα πορευθώ. Στο τέλος θα δούµε τον λογαριασµό.
17 Η οικονοµική κρίση έχει επιπτώσεις στην Αυτοδιοίκηση;
Φυσικά ναι.Οµως είναιµια πραγµατικότητα κι έτσιπρέπει να την αντιµετωπίσουµε. 18 Στον τουρισµό;
Ο τουρισµός είναιµια πλευράτης οικονοµίας,µε αποτέλεσµα και αυτός να έχει σοβαρά προβλήµατα.
19 Τα στοιχεία για το καλοκαίρι είναι ενθαρρυντικά. Η Αίγινα είναι προετοιµασµένη;
Πιστεύουµε πως ναι. Η Αίγινα θα τιµήσει αυτούς που θα την επισκεφτούν µε καλές υπηρεσίες και κυρίως καλή διάθεση. 20 Το Φεστιβάλ του Φιστικιού καθιερώθηκε ως θεσµός. Θα τον ενισχύσετε;
Φυσικά και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές προσπάθειες.
Δείτε με κλίκ στον παρακάνω σύνδεσμο video για την πρωτοβουλία Καποδίστριας – Σπινέλι – Ευρωπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: