Μουσείο Καποδίστρια Κέρκυρα

Μουσείο Καποδίστρια
Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, ιδρύθηκε το έτος 1981. 
Μουσείο Καποδίστρια
Αποτελεί δωρεά της Μαρίας Δεσύλλα - Καποδίστρια η οποία χρημάτισε Δήμάρχος Κερκυραίων κατά την περίοδο 1956-1959. Η οικία και το κτήμα, βρίσκονται στην Κουκουρίτσα, του χωριού Ευρωπούλοι Κέρκυρας, και αποτελούν μέρος της περιουσίας της οικογένειας του Κυβερνήτη, από την εποχή που ζούσε. Τα εκθέματα τα οποία φυλάσσονται σε αυτό, είναι προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια και έπιπλα εποχής, που υπήρχαν ήδη σε χρήση κατά τα χρόνια της ζωής του.   

Δνση: Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, Τ.Κ. 49100 Eυρωπούλοι - Κέρκυρα
Τηλ. 6610 39528 & 26610 32440

Δεν υπάρχουν σχόλια: